Indicatiestelling voor zorg en begeleiding

Als u zorg of begeleiding nodig heeft dan moet daarvoor eerst een indicatie worden gesteld. Waar u die zorg moet aanvragen is afhankelijk  van welk type zorg of begeleiding er nodig is.

 

24 uurs zorg (Wlz)

Heeft u, of iemand in uw omgeving, 24 uur per dag intensieve zorg of permanent toezicht nodig? Bijvoorbeeld, omdat er sprake is van vergevorderde dementie. Dan heeft u wellicht recht op een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) moet die indicatie stellen. U kunt dit zelf aanvragen, door een aanvraagformulier te downloaden op de website: www.CIZ.nl of door de hulp in te roepen van het Zorgkantoor. Voor de gemeente Raalte is dat het Zorgkantoor Midden IJssel (ENO) in Deventer. 

Het Zorgkantoor helpt u met het regelen van de juiste zorg voor mensen met een Wlz-indicatie. Het maakt niet uit bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. U kunt bij het zorgkantoor terecht voor:

  • Informatie over het aanvragen van uw Wlz-indicatie;
  • Informatie over de verschillende manieren waarop u Wlz-zorg kunt inzetten;
  • Informatie over regionale zorgaanbieders die Wlz-zorg aan u kunnen leveren.

Voor zorg geleverd vanuit een Wlz-indicatie betaalt u een eigen bijdrage (zie: www.hetCAK.nl

 

Ondersteuning door thuiszorg (ZVW)

Heeft u zorg nodig, maar komt u niet in aanmerking voor een Wlz-indicatie, dan kunt u dat via een wijkverpleegkundige regelen. Denk daarbij aan het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen. U kunt hier meer informatie over vinden op de website van uw zorgverzekeraar. Er zijn in Raalte verschillende zorgaanbieders waaruit u kunt kiezen. De wijkverpleegkundige kan u en uw naaste na een diagnose dementie niet alleen zorg, maar ook de benodigde ondersteuning bieden (casemanagement).

 

Ondersteuning vanuit de gemeente (Wmo) 

Als u niet in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie, maar u heeft een andere vorm van ondersteuning nodig heeft, zoals hulp bij het huishouden, begeleiding of dagbesteding dan kunt u daarvoor terecht bij uw gemeente. Voor deze (maatwerk)voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage (zie: www.hetCAK.nl ). Andere maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo zijn bijvoorbeeld een taxipas, een traplift of rolstoel. Hier kunt u ook met een Wlz-indicatie voor in aanmerking komen. De Wmo consulent kijkt samen met u welke ondersteuning voor u het meest passend is.

 

De gemeente biedt daarnaast voor alle inwoners ook algemene voorzieningen aan waar u kosteloos gebruik van kunt maken, zoals: mantelzorg ondersteuning, vrijwillige thuiszorg, cliëntondersteuning, maatschappelijk werk, ‘ontmoeten in eigen dorp’ en maatjesprojecten.

 

Mocht u vragen hebben over bovenstaande dan kan de dementie consulent van de gemeente Raalte u de weg wijzen. Zij is te bereiken via het Sociaal Loket. Zie kopje: ‘Contact’.

 

Boeken

Diensten