Wijkverpleegkundige neemt de taak van de casemanager over

Wat is een casemanager?

De casemanager is iemand die veel weet over geheugenproblemen en dementie. Maar ook over andere redenen voor geheugenproblemen. Zij weet ook veel over onderzoeksmogelijkheden en heeft kennis van de zorg en hulp die mogelijk is in uw eigen omgeving.

De casemanager is een vertrouwenspersoon en een belangenbehartiger. Zij zorgt ervoor dat de verschillende vormen van ondersteuning goed op elkaar zijn afgestemd zodat:

* u zo lang mogelijk thuis kunt wonen;

* vroegtijdige opsporing en behandeling kan plaatsvinden;

* problemen bespreekbaar en verminderd worden;

* overbelasting van de mantelzorger voorkomen wordt;

* opname voorkomen of uitgesteld wordt;

* de kwaliteit van leven verhoogd wordt.

 

Sinds  1 januari 2015 is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor de dementiezorg. Indien u al thuiszorg ontvangt (verzorging of verpleging) dan hebt u al eens kennis gemaakt met uw wijkverpleegkundige. Indien u nog geen thuiszorg ontvangt kunt u bellen met het sociaal loket voor een afspraak met de casemanager, Jeannet Kleine Schaars. Dit is kosteloos en kan zonder verwijzing van een huisarts.

Telefoonnummer sociaal loket: 0572-347799

 

Boeken

Diensten